• BAMTELİ

    DİRİLİŞ SÜVARİLERİ VE İHLASI KIRMANIN BÜYÜK VEBALİ
  • KIRIK TESTİ

    LİYAKAT VE İSTİHKAK
KIRIK TESTI

LİYAKAT VE İSTİHKAK

Yazılı sohbetin konusu ve başlıkları:

*Liyakat, insanın üzerine aldığı vazifeye ehil olması ve o işi hakkıyla yerine getirmesi; istihkak ise, insanın yaptığı olumsuz ve kötü işlerden dolayı cezayı hak etmesi ve buna maruz kalması demektir.

*Nifak Şebekeleri ve İstihkak

*Liyakatin Önemli Bir Şartı: Yenilenme Cehdi

*Hizmet Mürtedlerinin Akıbeti

*Liyakatin Esası Allah Sevgisi

*Allah Uğrunda Mücadele Ruhu

*Kınayanın Kınamasından Korkmama

*İstihdam, Allah’ın Fazl u İhsanı | DEVAMI...

BAMTELI

DİRİLİŞ SÜVARİLERİ VE İHLASI KIRMANIN BÜYÜK VEBALİ

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin en son BAMTELİ sohbetinin başlıkları şöyle:

*Dirilişin Erkânı

*İhlas’ın Güveleri

*Dünya Karşısında Rükûa Varan Bir Gün Ona Secde de Eder!..

*“Allahım, ihlasa ermeyi ve rızana mazhar olmayı diliyoruz!..”

*“(…) bazı hissiyât-ı süfliye ve menâfi-i cüz’iyenin hatırı için ihlâsı kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakâik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz.” | DEVAMI...

Son Yansimalar

HAFTANIN HADÎS-İ ŞERÎFİ – 19 OCAK 2015

HAFTANIN HADISI SERIFI Amcazâde-i Resul Abdullah ibn-i Abbas (r.anhümâ) Fahr-i Âlem (salllallahü aleyhi vesellem) Efendimiz’in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

“Dinin afeti üçtür:

1- Fâcir fakih (dini kuralları çıkarına göre yorumlayan günahkar alim)

2- Zalim idareci

3- Câhil müctehid (kendi re’yine göre ibadet eden anlayışsız kimse), (Bu zümreler din namına yıkımdır).”

(Ali el-Muttaki, Kenzül-Ummâl; Deylemî, Müsned) | DEVAMI...

Sizden Gelenler
Kitap Özetleri
Kur'an İklimi
Ortak Hatim
Sabah*Akşam Duaları
Hacet Duası