• BAMTELİ

    TOPLUMSAL CİNNET
  • KIRIK TESTİ

    İSLÂM’I TAŞIYABİLECEK ORGANİZASYON
KIRIK TESTI

İSLÂM’I TAŞIYABİLECEK ORGANİZASYON

Soru: İslâm’ı; akıl, vicdan, ruh, ceset ve letâiften meydana gelen, bütün varlığın fihrist-i mânevîsi bir organizasyonun taşıyabileceği ifade ediliyor. (Ruhumuzun Heykelini Dikerken 1/27) Burada anlatılmak istenen hususlar nelerdir?

*İnsan organizasyonunun çok önemli bir rüknü olan vicdan mekanizmasını devreden çıkardığınız zaman insan denen varlığı da felç etmiş olursunuz.

*Akıl, vicdan, ruh ve ceset ne için var edilmişse, bunların hepsi, eskilerin ifadesiyle “mâ hulika leh”inde yani yaratılış gayesi istikametinde kullanılmalıdır. Çünkü bunlardan bir tanesini bile ihmal ettiği takdirde, insanın, üstlenmiş olduğu vazife ve misyonu hakkıyla eda edebilmesi mümkün değildir.

| DEVAMI...

BAMTELI

TOPLUMSAL CİNNET

*“Mütekebbire karşı tekebbür sadakadır” Sözünün Aslı

*Allah Rasûlü, “taayyün-i evvel”in kahramanıydı ama insanlardan bir insan olarak yaşardı!..

*Ataları/öndekileri körü körüne taklit etmek sağlam imanın önündeki engellerden biridir

*Bakış açısını doğru ayarlayamayanlar en açık hakikatleri dahi göremezler

*Günümüzde Sadece “Hücûmat-ı Sitte” Değil, Belki “Hücumât-ı Sittîn” Mevcut

*“Paranoya ne demek; toplumsal bir cinnet yaşanıyor!..”

*“Bir şem’a ki Mevla yaka, üflemekle sönmez!” Söndüremeyecekler, Allah’ın inayetiyle!.. | DEVAMI...

Son Yansimalar

HAFTANIN HADÎS-İ ŞERÎFİ – 30 KASIM 2015

HAFTANIN HADÎS-İ SERÎFİ MAHŞERİN ÜÇ TALİHSİZİ

Beyan Sultanı Peygamber Efendimiz (sallâlahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar:

“Üç kişi vardır ki, Kıyamet günü Allah Teâlâ hazretleri onlarla konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azap vardır:

Bunlar; Zina eden yaşlı, yalan söyleyen devlet reisi ve büyüklenen fakir.” | DEVAMI...

Sizden Gelenler
Kitap Özetleri
Kur'an İklimi
Ortak Hatim
Sabah*Akşam Duaları
Hacet Duası