• BAMTELİ

    GÜL VE BÜLBÜL TÖRESİ
  • KIRIK TESTİ

    MELEK EDALI NEFİS: NEFS-İ MUTMAİNNE
KIRIK TESTI

MELEK EDALI NEFİS: NEFS-İ MUTMAİNNE

Haftanın yazılı sohbetinde:

*Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) okunmasını tavsiye buyurduğu duaların birisinde, “Allah’ım! Senden, Sana kavuşacağına inanan, hükmüne razı olan, verdiklerine kanaat eden ve Seninle itminana ermiş bir nefis istiyorum” (et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, 8/99) buyurmuştur. Bu yüce ve yüksek duadaki “itminana ermiş nefis” ifadesinden anlaşılması gereken nedir, izah eder misiniz?

*Nefis Mertebeleri ve Nefs-i Levvame

*İtminana Ermiş Nefsin Vasıfları

*Allah’a Kavuşacağına İman, Rıza Ufku ve Kanaat

*“Hayır, doğrusu siz şu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz, onun için ahireti terk edip durursunuz.” (Kıyâme, 75/20-21) | DEVAMI...

BAMTELI

GÜL VE BÜLBÜL TÖRESİ

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 20 Şubat 2015 Cuma günü yaptığı BAMTELİ sohbetinin başlıkları şöyle:

*Allahım Kazanma Kuşağında Kaybettirme!..

*Kıvam Abidesi Olma İle Esfel-i Sâfilîne Yuvarlanma Arasında İnsan

*Zorluklar, Arzular ve Selametli Yol

*Bülbüllerin En Güzeli, Dikenler Üzerinde Dahi Gülistan Nağmeleri Döktürendir

*Bu Hâristan da Bâğistan’a Dönüşebilir

*Siz doğru yolda olduğunuz müddetçe kötüler size zarar veremeyecektir!..

*Hiç İyilikle Kötülük Bir Olur mu?!.

*Gel kardeşim, bağrım sana da açık!.. | DEVAMI...

Son Yansimalar

HAFTANIN HADÎS-İ ŞERÎFİ – 23 Şubat 2015

HAFTANIN HADÎS-İ SERÎFİ Hazreti Ebu Hüreyre (radıyallahu anh), Nebiler Sultanı Efendimiz (aleyhissalatü vesselam)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

“Rasûlullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘Sizden hiçbirinizi asla kendi ameli kurtaramaz!’ buyurdu. Sahâbîler, ‘Yâ Rasûlallah! Seni de mi?’ diye sorduklarında Rasûlullah Efendimiz şöyle cevap verdi:

| DEVAMI...

Sizden Gelenler
Kitap Özetleri
Kur'an İklimi
Ortak Hatim
Sabah*Akşam Duaları
Hacet Duası