Kurban

Saliha Işıkoğlu | . | SIZDEN GELENLER

Kurban dediğin sanma ki, üç-beş kilo et, bir de zahmet
Rabbin muhtaç değildir ona, varan takvadır, ihlastır elbet
Akan ilk damla, düşmeden yere, çıkar dalga dalga semaya
Sonra seyret ki, yayılır yeryüzüne rahmet üstüne rahmet

Rabbin sorarsa, kurbanını ne yaptığını, öbür dünyada
Öyle anlatmalısın ki, kurbanlar kurban olmalı sana
Derse ki, yedin mi, yedirip de can mı kattın canlara?
Şahidin olmalı Afrikalı kara çocuklar, doğulu gardaşlar
Kurtarma sırası orda onlarda


Kurban

Filiz Konca | . | SIZDEN GELENLER

Kurban, kelime olarak kurb kökünden mastardır, yaklaşmak mânâsına gelir. Allahu Teâlâ’nın rızasını ümit edip yakınlığını kazanmak için kesilen hayvana kurban denir.

Peygamber Efendimiz hicretin ikinci senesinde, Sevik Gazvesi’nden dönerek Medine’ye geldiğinin ertesi günü, (Zilhicce’nin onuncu günü) Müslümanlarla birlikte namazgaha çıktı. Ezansız ve kametsiz iki rekât namaz kıldırdıktan sonra hutbe okudu. Bu hutbelerinde kurban kesmelerini Müslümanlara emretti. Kendileri de iki kurban kesti.

Cabir (radıyallahu anh) diyor ki: “Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) kurban kesme gününde boynuzlu, semiz ve burulmuş iki koç kesti. Onları kesmek için yöneldiği zaman “Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana doğru çevirdim, Ben Allah’a şirk koşanlardan değilim; namazım, öteki hak ibadetlerim, sağlığım ve ölümüm bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır. O’nun ortağı yoktur. Ve ben Müslümanlardanım. Ya Rabbi bu kurban Sendendir, Senin içindir, Muhammed’in ve ümmetinin adına “Bismillahi Allahu Ekber” dedi ve kurbanı kesti.” (et-Tac. m, 207)

Zeyd İbnu Erkam (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabı: “Ey Allah’ın Rasulü dediler. Bayram günü kesilen şu kurban nedir?” “Bu babanız İbrahim (aleyhissalatu vesselam)’ın sünnetidir.” buyurdular. Ashab: “Pekiyi, kurban kesmede bize ne gibi sevap var ey Allah’ ın Rasulü” dediler. “Kurbanın her bir kılı için bir sevap.” buyurdular. Ashab tekrar: (Kesilen kurban koyun kuzu gibi) yünlü ise ey Allah’ın Rasulü (sevap nasıl olacak)? diye sordular. Aleyhissalatü vesselam: “Yünün her bir kılı için de bir sevap var” buyurdular.

Bir başka hadiste; “Kimin geçim durumunda bir genişlik olur da kurbanını basite alıp kesmezse, o bizim namazgahımıza yaklaşmasın” buyrulur.

Bir başka hadiste ise; “Hayvanın iyi ve güzelini kurbanlık olarak seçin, çünkü o sırat köprüsünde size bineklik yapacaktır.” buyurulur.

Hazreti Ali (radıyallahu anh), birisi Peygamber Efendimiz için olmak üzere iki tane koç keserdi. Kendisine bunun sebebi sorulduğunda:

“Allah Rasulü bana yaşadığım müddetçe kendisine kurban kesmemi vasiyet etti. Asla bunu terk etmem” buyurmuşlardır.

Peygamber efendimizin, Hazreti Ali’ye kendisi için kurban kesilmesini vasiyet etmesi, O’nun adına kurban kesilmesini sevdiğine delalet eder.

“Hazreti Cabir b. Abdullah’tan rivayete göre: Peygamber Efendimiz, Veda haccında kurban edilmek üzere 100 deve getirtmişti. 63 yaşında olduğu için her bir senesi için birer deve kurban olmak üzere bizzat kendisi kesmiş, geri kalanları da Ali’ye kestirmiştir. Sonra her bir deveden bir parça alındı. Beraberce pişirildi. Sonra etinden yediler ve çorbasından içtiler.”

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyurmuştur ki: “Kurban kesin. Zira o, babanız İbrahim’in sünnetidir” (Ahmed Davudoğlu, Buluğu’l-Meram Şerhi-Selâmet yolları, IV, 196).

Hazreti Âişe validemiz (radıyallahu anha) bildirmiştir ki: Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), “İnsanoğlu, kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha makbul bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve çatal tırnakları ile aynen gelecektir. Çünkü kan yere düşmeden Allah’ın kabul mahalline düşmektedir. Artık kurbanlarla gönlünüz hoşnut olsun” buyurdu.

Allahu Teâlâ bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini Peygamber Efendimize (sallallahu aleyhi ve sellem) bildirmiştir. Rahmet kapılarının açıldığı dört mübarek gece şunlardır:

1- Fıtr (Ramazan) Bayramı gecesi,
2- Kurban Bayramı gecesi,
3- Terviye gecesi (Zilhicce ayının 8. gecesi),
4- Arefe gecesi, (Isfehani)

Kurban bayramının bulunduğu aya Zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetler çok değerlidir.

Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:

“Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.” [İbni Mace]

“Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevap verilir.” [Beyheki]

“Terviye günü oruç tutan ve günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.” [Ramuz]

[Terviye, Arefe gününden bir önceki güne denir.]

“Zilhiccenin ilk 9 gününde oruç tutan, her günü için, helal malından yüz köle azat etmiş veya Allah yolundaki mücahidlere yüz at vermiş veya Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevaba kavuşur.” [R. Nasıhin]

“Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.” [T. Gafilin]

“Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.” [Ebul Berekat]

“Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise, on bin güne eşittir.” [Beyheki]

“Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!” [Taberani]

Tesbih: Sübhanallah, Tahmid: Elhamdülillah, Tehlil: Lâ ilâhe illallah, Tekbir: Allahü ekber, demektir.

Peygamber efendimiz, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Ashab-ı kiram, “Ya Rasulallah, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?” dediklerinde, “Evet cihaddan da kıymetlidir. Ancak canını, malını esirgemeden harbe gidip şehid olan kimsenin cihadı daha kıymetlidir” buyurdu. (Buhari)

Hazreti Ebü’d-Derda buyurdu ki:

“Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli ve çok dua ve istiğfar etmelidir! Çünkü Rasulullah, “Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun” buyurdu. Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır, Mizan’da sevabı ağır gelir ve Cennette yüksek derecelere kavuşur.” [Şir’a]

Arefe, yalnız Zilhiccenin 9. günüdür. Başka güne Arefe denmez. Arefe günü sabah namazından, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar, erkek-kadın herkes, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahümme entesselam…) demeden önce, bir kere, vacip olan teşrik tekbirini söylemeli, yani, (Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) demelidir.

Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebi)

“Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.” [R. Nasıhin]

“Arefe günü tutulan oruç, bin gün [nafile] oruca bedeldir.” [Taberani]

“Arefede tutulan oruç, iki bin köle azat etmeye, iki bin deve kurban kesmeye ve Allah yolunda cihad için verilen iki bin ata bedeldir.” [T. Gafilin]

“Arefe günü [Besmele ile] bin İhlas okuyanın günahları affolup duası kabul olur.” [Ebuşşeyh]

“Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.” [Müslim]

“Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.” [Taberani]

“Şeytan, Arefe gününden başka bir günde daha zelil, rezil, hakir ve kinli görülmez.” [İ. Malik]

“Allahü Teâlâ, Arefe günü kullarına nazar eder. Zerre kadar imanı olanı affeder.”[Gunye]

“Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua, reddolmaz. Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi, Berat ve Arefe gecesi.” [İsfehani]

“Arefe gecesi ibadet eden, Cehennemden azat olur.” [S. Ebediyye]

“Duanın faziletlisi, Arefe günü yapılanıdır.” [Beyheki]

“Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allahu Teâlânın kıymet verdiği bir gündür.” [Deylemi]

“Arefe günü, kulağına, gözüne ve diline sahip olan mağfiret olur.” [Taberani]


Kurban

Yakup Baş | . | SIZDEN GELENLER

Gitmezdin elbet hedef olmasa
Samimiyet vardır gözler doluyorsa
Bu dava için testiler kırılıyorsa
Testiyi verene de kurban kırana da

Yeter ki baş koysun o yola
İstikamet belli sapsa da sağa sola
Hedefe vardım mı verirsin elbet mola
Mola yerine varana da kurban vardırana da

Arada kıtalar ülkeler de olsa
Dalımda güllerimin hepsi kurusa
Hedefinde yalnız tebliğ ve irşad varsa
Hedefe ulaştırana kurban ulaşana da

Ne iftiralar atıldı garipler üzerine
Yılmadılar onlar vurulsa da zincirlere
Sahip çıkmaktan taviz vermezler özlerine
Sahip çıkana da kurban çıktırana da

Biz günahkâr kullarının çoktur günahı
Şefaatinden eksik etmez Nebiler Sultanı
O olmasa çekeriz iflas bayrağı
Şefaat edene de kurban ettirene de

O kutlular oldukça sırtımız yere gelmez
Dualarını aldın mı arkana bileğin bükülmez
Ödül büyük elbet ona değer biçilemez
Ödülü verene de kurban alana da

Yıkılmaz duvar nurdan yaratılmış
İçi elbette meleklerle donatılmış
Nurlu simalarla renkler katılmış
Renk katana da kurban kattırana da

Üç beş samimi ızdırap çekiyorsa eğer
İnşallah Rabbim etmeyecek bizi heder
Hasbi kullarının duaları cümlemize yeter
Dua edene de kurban ettirene de