Posts Tagged ‘Melîk’

Melîk-i Muktedir’in Huzurunda

Herkul | | YAZARLAR

Bugünkü tefsir dersinde Kamer Sûresi’ni tamamladık. Malumunuz, bu mübarek sûre şu ayet-i kerimeler ile hitama eriyor:

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ

“Takvâ sahipleri, cennetlerde ve gündüz aydınlığı içinde ırmak kenarlarında, kudretine nihayet olmayan güçlü ve yüce Allah’ın huzurunda hak meclisindedirler.” (Kamer, 54/54-55)

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır hazretleri, bu ayetlerin açıklamalarını yaparken, selef-i salihînin Melîk ve Muktedir isimlerini çok tekrar ettiklerini ve duaların kabulü açısından mühim gördüklerini belirtiyor. Sonra da şöyle bir hadise naklediyor:

Saîd bin Müseyyeb hazretleri diyor ki: Bir gece mescide girdim, sabah çok yakın zannediyordum; meğerse namaza henüz vakit varmış. İçeride benden başka kimse de yoktu; uyuyakalmışım. Bir ara arkamda bir hareket hissettim, ürperdim; sonra şöyle seslenildiğini işittim: “Ey kalbi korkuyla dolan! Korkma; Rabbine yönel ve şöyle de:

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ مَلِيكٌ مُقْتَدِرٌ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ

(Allahümme inneke Melîkün Muktedirun, mâ teşâu min emrin yekûn.)

“Allahım şüphesiz Sen, her şeyin sahibi bir Melîk ve kudretine nihayet olmayan Muktedir’sin; Sen ne murad edersen, o hemen oluverir.”

Evet, böyle söyle ve akabinde gönlüne ne doğarsa, O’ndan iste!..” dedi. İşte ondan sonra Allah Teâla’dan ne istedimse, Cenâb-ı Hak kabul buyurdu.

Bu bölümü okur okumaz yüreğimin dua hisleriyle çırpındığını hissettim. Zira, muhterem Hocamız, bazen mekan, zaman ya da hal zarflarının, yapılan amele kıymetler üstü kıymet kazandırdığına dikkat çeker; Ka’be, Arafat, Müzdelife gibi mekanlarda ve Hac mevsimi, Arefe günü, Kadir gecesi gibi zamanlarda yapılan ibadetlere bin kat fazlasıyla sevap yazıldığını; insanın kurbet hisleriyle dolduğu bir anda gözlerinden akan yaşlarla hislerini ifade etmesinin de niyaza kat kat değer kazandırdığını vurgular.

Bu mülahaza ve niyetle açtım gönlümü Rabbime.

Ne mi istedim Melîk-i Muktedir’den?

İhlas ve samimiyetin ölçüsünü sadece Allah bilir. Sözlerimin ne kadar içten olup olmadığı da yalnızca O’nun malumu. Bununla beraber, aranızda gönlü temiz, yüreği yanık, ağzı dualı ve Hak katında makbul pek çok insan olduğuna itimat ederek niyazımı paylaşacağım; ta ki içinizden “âmin” diyenler hürmetine kabul mührü vurulsun.

Şunları diledim:

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ مَلِيكٌ مُقْتَدِرٌ مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ

Allahım şüphesiz Sen, her şeyin sahibi bir Melîk ve kudretine nihayet olmayan Muktedir’sin; Sen ne murad edersen, o hemen oluverir.

Ey her şeyin biricik mâliki, yegâne sahibi ve tek efendisi Mâlikü’l-Mülk Rabbim! Ne olur, biz Ümmet-i Muhammed’e huzur lutfet! Fikrimizin, ruhumuzun, güç ve kuvvetimizin dağınıklığını Sana şikâyet ediyor ve bizi bu durumdan kurtaracak yegâne tasarruf sahibinin Sen olduğuna inanıyorum. Bizi bu durumdan kurtar Allah’ım!

Birlik Allahım, dirlik Allahım, gönül saffeti Allahım!.

Allahım! Bize iz’an, insaf ve basiret ver. Nefis ve hevâya uymaktan hepimizi muhafaza buyur. Başta nefsimi, kardeşlerimi, yakın arkadaşlarımı ve bütün inananları bağnazlık, tarafgirlik, inat, haset ve hazımsızlıktan kurtar. Ne olur, kadınıyla erkeğiyle kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın, dostlarımızın ve bütün mü’minlerin hallerini ıslah eyle. Allah’ım, akıllarımızı ve onların akıllarını, fikirlerimizi ve onların fikirlerini, niyetlerimizi ve onların niyetlerini, duygularımızı/latifelerimizi ve onların hislerini/latifelerini, fiillerimizi ve onların yapıp ettiklerini ıslah buyur.

Ey her şeye gücü yeten Kâdir Rabbimiz! Bizi kesret dağdağasında boğulmaktan kurtaracak ve vahdet tecellileriyle dirliğimizi sağlayacak yegâne güç sahibi Sensin. Dilediğin gibi kalbleri evirip çevirme kudretine sahipsin. Ne olur, kalblerimizi te’lif buyur! Biliyoruz ki, yeryüzünde ne var ne yok hepsini bu uğurda sarfetsek de, iki gönlü te’lif etmeye muvaffak olamayız. İnsanı yaratan Sen.. onda her türlü tasarrufa kâdir olan da Sensin.. gönül aynamızı duru eyle ve gönüllerimizi te’lif buyur.. tâ birbirimize karşı tevahhuş hissetmeyelim.. birbirimizin enîs u celîsi olalım.. birbirimizin ayıbını araştırmayalım.. birbirimizi tek bir söz ya da fiil yüzünden ademe/yokluğa mahkum kılmayalım.

Ey sürpriz lütufların sahibi, Melîk-i Muktedir Sultanımız! Bizi endişe edip korktuğumuz hususlardan emîn eyle! Katından bir rahmet ver, bize doğruluk ve muvaffakiyet ihsan eyle; biz aciz kullarına nezdinden bir ferec ve mahrec nasip et!..

Ey kullarının dualarına icabet eden Mucîb Allah’ım! Bizi nefislerimizin insafsızlığına terk eyleme!. Her meselede Senin rızana uygun olanı bize hak olarak göster ve ona tabi olmakla bizi rızıklandır! Bâtılı da bâtıl olarak göster ve bize ondan gereğince kaçınmayı lütfet!. Bizleri, sevdiğin ve râzı olduğun işlere muttali kıl, onları bize sevdir, onları hayata taşımayı ve başkalarına duyurmayı nasip et.

Ya Rabbî! Bizi had bilmez şımarıklardan eyleme; kendi gözümüzde küçüklerden küçük olalım; hizmetlerimizde ise büyüklerden büyük işlere muvaffak kılınalım.

Ya Rabbî! Esma-i Hüsna hürmetine, hassaten Melîk ve Muktedir isimlerin hatırına, Gönüllerin Sultanı aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz, ailesi ve ashabı hürmetine dualarımızı kabul buyur. Amin…

Osman Şimşek