22. Nağme: Gül Devri

Herkul | . | HERKUL NAGME

İndir:     mp3

Evimizin hemen önünde kuş cıvıltısı, su şırıltısı ve yaprak hışırtısı arasında yaptığımız bu 7 dakikalık ses kaydında Merhum Mehmet Akif’in

“Virânelerin yasçısı baykuşlara döndüm,

Gördüm de hazânında bu cennet gibi yurdu.

Gül devrini bilseydim onun bülbülü olurdum;

Yâ Rab, beni evvel getireydin ne olurdu?…”

sözleri üzerine Muhterem Hocamızın bir değerlendirmesini dinleyebilir ve şu soruların cevaplarını bulabilirsiniz:

İçinde yaşadığımız dönemin de bir kısım avantajları olduğu söylenebilir mi?

Halvet mi celvet mi tercih edilmelidir?

Kendi zamanımızı -bir nevi- gül devri yapmanın yolu nedir?

Başında hep şakıyıp durmasına rağmen gülden istifade edememesi bülbülün talihsizliği mi yoksa fedakârlığı mıdır?

 

Tags: , , , , ,