30. Nağme: Görülünce Allah’ı Hatırlatanlar

Herkul | . | HERKUL NAGME

İndir:     mp3

Fıkıh dersinden Haccın çeşitleri ile ilgili bazı hükümler ve Tefsir faslından Yunus Sûresi’nin 62. ve 63. ayetleriyle alâkalı birkaç hakikat damlası ihtiva eden bu 9 dakikalık ses kaydında şu soruların veciz cevaplarını da dinleyebilirsiniz:

Hac çeşitlerinden (Kırân, İfrad, Temettu’) hangisi tercih edilmelidir?

Kimler için umre yapılabilir?

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) için umre yapabilir miyiz?

Mescid-i Haram’da bulunurken, Ka’be’yi tavaf ederken ve Haccın gereklerini yerine getirirken de Şeytan’ın tasallutu devam eder mi?

Evliyâullah’ın en önemli özellikleri nelerdir?

 

Tags: , , , , ,