Bir Demet Hadis-35

Herkul | . | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Abdullah ibn Abbas (radıyallâhu anhüma) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:

 

İki göz vardır ki, Cehennem ateşi onlara dokun(a)maz:
Birisi Cenâb-ı Allah’a duyduğu saygı ve haşyetten dolayı hep ağlayan Hak erinin,
diğeri de Allah yolunda nöbet tutan yiğidin gözleridir.


(Tirmizi, Fezâilül-cihâd, 12)

Tags: , , ,