Bir Demet Hadis-45

Herkul | . | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Sahabe-i güzînden Atıyye es-Sa’dî’nin naklettiğine göre takva ve
vera’ hususunda da beşeriyetin üsve-i hasenesi Efendiler Efendisi (aleyhi
efdalüssalavât ve ekmelüttahiyyât) şöyle buyurmuşlardır:

 

“Kul, sakıncalı şeylere düşme endişesiyle bir kısım
sakıncası olmayan şeyleri de terk etmedikçe gerçek takvaya
ulaşamaz.”

 

(Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyame, 19; İbn Mâce, Zühd, 24)

Tags: , , ,