Error: Only up to 6 modules are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Bir Demet Hadis-87

Herkul | . | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Hureyre’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sallalahü aleyhi vesellem) şöyle buyurmuşlardır:

Başkaları hakkında hüsn ü zan beslemek, kişinin kulluğunun güzelliğindendir.

(Ebû Davud, 2/716;Müsned, 2/297)

Tags: , , ,