Bir Demet Hadis-7

İsmet Ünal | . | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Ebû Hureyre (radıyallahu azze ve celle anh) insanlık âleminin şeref tablosu Efendimiz (aleyhi ekmelüttehayâ)’nın şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

 

“Mümin, aldansa da aldatmayı asla düşünmeyen ve şartlar ne olursa olsun her zaman kendi karakterini sergileyen bir asil; fâcir ise, türlü türlü ayak oyunlarına teşebbüs etmekten hiçbir zaman sıkılmayan seviyesiz bir zelildir.”

 

Ebû Davud, Edep, 5; Tirmizî, Birr, 41; Müsned, 2/294

Tags: , , ,