Posts Tagged ‘herkul nağme’

72. Nağme: Kınama Yok!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Yusuf Sûresi’nin 91. ve 92. ayetlerinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Kardeşleri şöyle dediler, ‘Vallahi de, tallahi de Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçlu idik!’ Yusuf şöyle cevap verdi: Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim! Dilerim Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi O’dur.”

Bu 6 dakikalık ses kaydında, meali verilen ayet-i kerimelerle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Bir insanı affetmek için ondan illâ özür beklenmeli midir?

“Hakkımı helal ettim” demedeki mahzurlu ima nedir?

“Veren el olmak” sadece infakla mı alâkalıdır?

Peşinde olunması gereken “kıvam” hangi esas üzerindedir?

Saniyeler sene haline nasıl çevrilebilir?

71. Nağme: Felç

Herkul | | HERKUL NAGME

Sevgili Arkadaşlar,

Bu sabahki derste muhterem Hocamız bir ağabeyimizin sıhhatini sordu. O kıymetli şahsın “felç” hastalığıyla imtihan olduğu söylenince çok üzüldü. Bu haberden hareketle, umumi musibetlere, özellikle de herhangi bir felç rahatsızlığına karşı insan için bir kalkan mesabesinde olan aşağıdaki duaya vurguda bulundu.

Yaklaşık 2 dakikalık bu ses kaydında şu hususlar zikrediliyor:

Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (aleyhissalâtü vesselam) şöyle buyuruyor:

“Her kim şu duayı her günün sabahında ve her gecenin akşamında üç defa okursa artık ona hiçbir şey zarar veremez:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Adı(nın anılması)yla ne yerde ve ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah’ın ismiyle ki, O Semî ve Alîm’dir.”

(Sahîh-i Buharî, Deavât, 3310; Sünen-i ibn-i Mace, Dua, 3809)

Bu hadis-i şerîfin ravîlerinden olan Ebân ibn-i Osman (radiyallahu anh) kısmî bir felce maruz kalır. Arkadaşlarından birisi, “Hani bu dua felce karşı kalkandı?!.” dercesine, ona başına gelen bu hadiseyi îma eder bir tavır içinde bakmaya başlayınca Hazreti Ebân şöyle der: “Niçin bana öyle bakıp duruyorsun? Hadis-i şerif gerçekten de benim size naklettiğim gibidir; ben yalan söylemedim. Benim bu durumuma gelince, ben bu gün o duayı okumayı unutmuştum. Allah’ın (celle celâlühû) kaderi de işte bu şekilde tecellî etti!”

70. Nağme: Yâ Esefâ alâ Yusuf!

Herkul | | HERKUL NAGME

Yusuf Sûresi’nin 84. ve 86. ayetlerinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Onlardan yüzünü çevirip öte tarafa dönerek ufuklara seslendi: Ya esefâ alâ Yusuf! (Ey Yusuf’un hasret ateşi, yetti artık, yetti!) diye diye, üzüntüsünden gözlerine ak düşmüştü. (…) Dedi ki: Şüphesiz ben dağınıklığımı, keder ve hüznümü sadece Allah’a arz ediyorum…”

 Bu 7 dakikalık ses kaydında, meali verilen ayet-i kerimeyle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Musibet zamanlarında ağlamak câiz midir?

Hüzün duyup teessüf etmenin caiz olmayan şekilleri de var mıdır?

Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) yasakladığı iki ses hangileridir?

Gerçek sabır ne zaman olur?

Şikayet kimden kime olmalıdır?

Peygamberler ve sâlih kullar başta olmak üzere insanların Cenâb-ı Hak karşısında kendilerinden şikayetçi olmaları nasıl değerlendirilmelidir?

 

69. Nağme: Göz Değmesi ve Nazar Duası

Herkul | | HERKUL NAGME

Sevgili dostlar,

Bu sabah tefsir dersinde Yusuf Sûresi’ndeki bir ayet münasebetiyle nazar konusunu da işledik. Gerçi muhterem Hocamız tarafından (bazı dostlarla beraber) Nazlı Ilıcak Hanımefendi’ye (de) hediye edilen (Hocamızın el yazısıyla nazar duası işlenmiş) bir kolyenin sosyal medyada çokça konuşulduğu bir günde bu mevzuyla ilgili bir kayıt neşretmek ne kadar uygun bilemiyoruz; fakat “dersimizin konusunun ve kolye mevzuunun aynı güne denk gelmesi tamamen tevafuktur” diyerek bazı dikkat çekici yorumları paylaşmak istiyoruz.

Yusuf Sûresi’nin 67. ayetinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Sonra şöyle dedi: Oğullarım (şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin…”

Bu 8 dakikalık ses kaydında, meali verilen ayet-i kerimeyle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Göz değmesi nasıl olur?

Hasetçinin yanı sıra takdir eden kimsenin nazarı da değer mi?

Nazarlık ve nazar duası ile alâkalı doğru düşünce nasıldır?

Başkasına nazarımızın isabet etmemesi için hangi tedbire başvurmalıyız?

Nazardan korunabilmek için neler yapılmalıdır?

 

68. Nağme: Hocaefendi’nin Dua Saati

Herkul | | HERKUL NAGME

Sevgili Dostlar,

Muhterem Hocaefendi’den çokları dua istemekte, hatta nazı geçenler isim listesi göndermektedirler. Aslında o listelerin altından kalkmak ve bütün isimleri teker teker okumak çok zor. Bunun için de, yanında kalan kimseler, Hocamızın rahatsızlıklarını, meşguliyetlerini ve istirahatini düşünerek sütre vazifesi görmeye çalışmakta; “Ne olur, Hocamıza gadretmeyelim; bakın yazılarını yazacak vakit bile bulamıyor ama her gün isimleri sayıp, onlara dua etmek için bir sürü vakit ayırmak zorunda kalıyor!..” demekte, bu konudaki talepleri azaltmaya gayret göstermekte ve hatta bazen -dua isteyenlere hak vermekle beraber- kırıcı bile olmaktadırlar. Fakat, ne yapsınlar.. Hocamız eline ulaştırılan isimleri hiç olmazsa bir kere zikretmekte ve haklarında dua etmektedir. Kendisine ulaştıktan sonra o isimleri bir kerecik de olsa anmadan, listeyi elinden almak mümkün değildir. Dahası, o isimlerin sahiplerine hürmeten listeleri çöpe atmamakta, yakmamakta, parça parça etmemektedir; sadece mübarek bir tohum misillü toprağa gömülmesine izin vermekte ve bunu da hayırla te’vil etmektedir. Dua talepleri karşısındaki mülahazaları şu şekildedir:

“Aslında, her zaman, umumi manada herkesi kuşatacak dualar ediyorum. Fakat, bazen hususi dua istekleri de oluyor. Kimi zaman onlarca isim verilince her gün dünya kadar insana dua ediyorum. Benim duamdan ne olur ki!.. Fakat, madem hatır ortaya koyuyorlar ve “Ne olur ‘amin’ de!..” diyorlar; ben de hüsn-ü niyetli bu insanlara hürmeten “Allah’ım beni de, onları da Kendi yolunda halisane hizmete muvaffak kıl!” diye Rabbime niyaz ediyorum. Kendim için ne istiyorsam onlar için de aynısını istiyorum. Benden dua isteyenleri kırmıyorum; taleplerini yerine getirmeyi dostlar arasındaki münasebetler açısından çok lüzumlu görüyor ve bir vefa borcu sayıyorum. Fakat, Cenâb-ı Hakk’a teveccüh ederken, kendimi nefyetmenin yanı başında, o insanların iyi niyetlerini boşa çıkarmaması için Rabbime yalvarıyorum.”

Evet, bu duygularla gecesinin bir bölümünü duaya ayıran Muhterem Hocamız, ayrıca senelerdir günün yarım saatini “dua zamanı” olarak tahsis ediyor. Her gün en az yarım saat çevresinde bulunan insanlarla beraber “ümmet-i Muhammed” için tazarru ve niyazda bulunuyor.

Bugünün hediyesi olan “nağme” Muhterem Hocamızın geçen akşamki dua saatinden kısa bir bölüm içeriyor.

Muhabbetle…

Dosyayı indirmek için tıklayınız

67. Nağme: Bamteli ve Kırık Testi’de Bu Hafta

Herkul | | HERKUL NAGME

Bugünkü “Nağme”de (her pazartesi olduğu gibi) bu haftanın Bamteli ve Kırık Testi’sini nazara vermekle yetineceğiz. Zira 41:36 dakikalık görüntülü ve 4 sayfalık yazılı sohbetin ikisi de bütün günümüzü dolduracak kadar muhtevalı.

BAMTELİ: Türkçe Olimpiyatları ve “Gurbet Bitsin!” Çağrısına Cevap

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin,

Sayın Başbakanımızın “hüzünlü gurbeti bitirme daveti” ile alâkalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz?

sorusuna cevap verdiği kısmını iki gün önce yayınladığımız sohbetin tamamını ve

Türkçe Olimpiyatları’nı sadece dil eğitimi üzerinden değerlendirmek doğru mudur? Dünü, bugünü, yarını ve gayeleri açısından Türkçe Olimpiyatları’yla alâkalı düşüncelerinizi lütfeder misiniz?

sualinin cevabını seyredebilirsiniz.

Ayrıca, bu sohbetin çay faslında Muhterem Hocaefendi,

“Cânımı cânan isterse minnet cânıma / Can nedir ki anı kurban etmeyeyim cânânıma.” (Fuzulî)

sözünden hareketle bazı hakikat damlaları serdediyor.

http://www.herkul.org/index.php/bamteli/bamteli

***

KIRIK TESTİ: İntihar

Muhterem Hocamız son yazılı sohbetinde ise,

“Günümüzde sosyal bir afet halini alan intihara karşı İslâm’ın bakış açısı nasıldır? İnsanı, dünyevî-uhrevî felakete sürükleyen intiharın ardındaki sebep ve sâikler nelerdir?”

 sorusuna cevap veriyor.

“Katmerli Cinayet: İntihar Saldırıları”

konusunu şerh ediyor:

http://www.herkul.org/index.php/krk-testi/kirik-testi

66. Nağme: Nefis, Aşk, Temsil ve İstiğfar

Herkul | | HERKUL NAGME

Yusuf Sûresi’nin 53. ayetinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Doğ­ru­su, ben nef­si­mi te­mi­ze çı­kar­mam. Çün­kü Rab­bi­min mer­ha­met edip ko­ru­duk­la­rı ha­riç, ne­fis da­ima fe­na­lı­ğı is­ter, kö­tü­lü­ğe sev­k e­der. Şüphesiz Rab­bim Ga­fûr­’dur, Ra­hîm’­dir (af­fı ve mer­ha­me­ti bol­dur).”

Bu 9 dakikalık ses kaydında, meali verilen ayet-i kerimeyle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Mısır Azizi’nin eşi aşk-ı mecazîden aşk-ı hakikîye yürüyebildi mi?

Hazreti Yusuf’un Mısır halkı ve bilhassa Zeliha karşısındaki duruşu günümüzün irşad erlerine hangi mesajları vermektedir?

Ölümün kardeşi olan uykuya dalarken hangi ayetler ve dualar okunmalıdır?

 

65. Nağme: “Gurbet Bitsin!” Çağrısına Cevap

Herkul | | HERKUL NAGME

Sevgili Dostlar,

Birkaç saat önceki ikindi sohbetinde Muhterem Hocaefendi’ye şu iki soruyu sorduk:

Soru: 1) Türkçe Olimpiyatları’nı sadece dil eğitimi üzerinden değerlendirmek doğru mudur? Dünü, bugünü, yarını ve gayeleri açısından Türkçe Olimpiyatları’yla ilgili düşüncelerinizi lütfeder misiniz?”

Soru: 2) Sayın Başbakanımızın “hüzünlü gurbeti bitirme daveti” ile alâkalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz?

Muhterem Hocamız ilk soru münasebetiyle Türk Okulları, Türkçe öğretimi, fedakar öğretmenler, olimpiyat gösterileri ve misafir öğrencilerin ayrılık esnasındaki gözyaşları ile ilgili çok güzel açıklamalarda ve yorumlarda bulundu. İnşaallah bu bölümle beraber sohbetin tamamını Pazartesi gününden itibaren Bamteli sayfamızda bulabileceksiniz.

Size söz verdiğimiz üzere aziz Hocamızın ikinci soruya cevap sadedinde söylediklerini hemen arz ediyoruz. Hürmetle…

 

Sohbetin aynıyla yazıya dökülmüş hali:

Estağfirullah. Bunu hemen söyleyeyim: O, kendine yakışanı yaptı. Fakat o ilk değil; sayın Cumhurbaşkanı da, o da, açıktan açığa dedikleri de oldu, bir vasıta ile bana söyledikleri de oldu. Ricâl-i devletten daha başkaları da kendilerine yakışan o civanmertliği sergilediler; bugüne kadar ben defaatle duydum, o arkadaşlardan yanıma gelenler de aynı şeyleri teklif ettiler; “Artık Türkiye’ye gelme zamanı değil mi?” dediler.

Şimdi, onlar bununla kendilerine düşen, kendilerine yakışanı yapıyorlar. Ben de -ben demek de çok çirkin bir şey- ben de kanaat-i âcizânemce bana yakışanı yapmam lazım. Şimdi onlar davet ederler, gel derler, normaldir. Millet de, onlar davet etmeleri lazım geliyor gibi onlara bakabilirler. Ve nitekim zannediyorum orada alkışın ritmi, dozu biraz yükselince de herhalde, öyle bir talep imajı aldı sayın Başbakan ve ondan da “anlıyorum” dedi, yani oradaki anlayışını da ortaya koydu. Halk da öyle diyebilir; onlar çağırdığı zaman, çağırmasalar ben gidemem, Türkiye emin, böyle güvenli bir yer değil, dolayısıyla başıma gâile açarım, dert açarım başıma (diye gitmiyorum zannediliyor olabilir.)

Arz edeceğim şeyler böyle yakışıksız şeyler olabilir de ben hiçbir zaman böyle başıma dert açacağım mülahazası yaşamadım. 27 Mayıs gördüm, tekdir gördüm, hatta ölümle tehdit edildim. Karşıma çıkan bir emniyet amiri, merdivenlerin başında, eğer dur demeseydi, o dramatik filmlerde olduğu gibi, merdiven boşluğundan aşağıya atacaktı beni. Dur deyince durdu orada. Sonra da beni kovdu oradan. Ne arıyorsun burada, Caminin imamı yani, askere gitmemiştim daha o gün. 12 Mart ondan sonra geldi. Üç sene mahkeme sürdü, ben üç sene mahkûmiyet aldım. Bir sene de sürgün aldım. Ve aylarca içeride kaldım. Ama buna seve seve gittim, hiç şikâyet etmedim. Şikâyet ettimse, siz de bilirsiniz. 12 Eylül’de bir şaki gibi 6 sene kaçtım sadece. İçeriye girenler dediler ki “gireni iflah etmiyorlar.” Askeriyeden ayrılma rahmetlik Cahid Efendi “Aman Hocam” dedi. İçeriye girdi çıktı. Kader başta beni teslime götürmeyen bir yol irae etti (gösterdi) bana. Ben de o yolda yürüdüm. Teslim olmayı düşünmedim. Sû-i niyetliymiş insanlar, kötü şeyler düşünüyormuş. Daha önce çok kötü şeyler düşündükleri gibi bunda da çok kötü şeyler düşünüyorlarmış.

Daha sonra 28 Şubat, 27 Nisan meseleleri oldu. O dönemde de tehditler oldu, hatta ben yine Amerika’daydım 1997’de. Devletin başındaki insan bir yerde önemli bir değişiklik olunca bana telefon etti “gel” dedi, “durum değişti, burası emniyet ve güven içinde” dedi. Gittim. Yine hastane için Mayo kliniğe geldim ben, o zaman tedaviye geldim yani. Belki stend taktırmaya geldim o zaman. İşte o gelişimde kaldı öylece.

Aslında şahsım adına endişe duymadım ben. Dünyaya beni bağlayacak hiçbir şeyim yok. Bunları dersem biraz iddia gibi olur. Bir dikili taşım olmadı. Evlad u iyalim olmadı. Çoluğum çocuğum olmadı. İleriye matuf bir hesabım olmadı. Bunları, mensubu olduğum, gönlümü verdiğim, gaye-i hayal yaptığım davama, düşünceme hep aykırı saydım.

Burada utanarak bir şeyi arz edeceğim size: Ben size utanarak bir şey arz edeceğim; askerliğim esnasında annem babam amcamı araya koyarak ve bütün büyüklerim başımda, bana “hayatını değiştir” dediler; çok cazib bir teklif sunduklarında arkasında yürüdüğüm amcama “Ben sizin dininizden şüphe ediyorum” dedim. “Din böyle künde üstüne künde giderken, ben boynumu ona kaptırmışım, bir de ayağıma böyle pranga vurursanız, sırtım yere gelir benim” dedim, “Ben öyle şeyleri hiç düşünmüyorum.”

Çok sevdiğim Yaşar Hoca, İzmir’e geldiğim zaman da boynuma sarıldı Kestanepazarı’nın avlusunda, “Yahu Hoca” dedi, “Falan…” dedi. “Hocam, dedim, ben hiçbir zaman aklımdan geçirmedim, ben sadece kendimi bu işe vakfettim. Başka şeyi düşünmeyi kendime haram sayıyorum.” Objektif değil, herkes için değil, ben zayıf bir insanım, iki şeyi birden taşıyamam diye, tek şeyi omuzumda taşıyayım diye… Boynuma sarıldı “Sen beni dinlemezsen kim beni dinler? ” dedi. Öyle mahzun bıraktım onu.

Dünya adına hiçbir sevdam olmadı, hiçbir şeye bağlanmadım. Çok cazip şeyler ayağımın ucuna kadar geldiği halde, “Bu da benim olsun” falan demedim, düşünmedim. Tek nam-ı celil-i Muhammedi dört bir yanda şehbal açsın istedim ben. Ama o mevzuda denecekleri doğru diyemedim, söylenecekleri söyleyemedim. Nefsimi karıştırdım. Sesimi ayarlayamadım.

Sizin sorunuza geleyim: Ben şahsım adına hiç endişe duymadım, hatta “44 yaşındayken belki beni asarlar” diyordum, “44’te asmadıklarına göre 55, o da 11’in katı..” dedim, “Belki o zaman asarlar!” 66 oldu, “Belki o zaman asarlar” dedim, asmadılar. Ben hep o hülyalarla yaşadım. Rabbim buna şahit. Ancak, eğer sizin bir gaye-i hayaliniz varsa, bir mefkûreniz varsa; o da o Türkiye’de yeni yeni problemlerin olmaması, bir kısım huzursuzlukların olmaması, bir kısım huzursuzlukların çıkmaması, bir kısım kazanımların -hafizanallah- kaybedilmemesi için yüzde bir ihtimalle oraya gitmeniz bu hususlara zarar verecekse, işte ben o endişeyle, şahsım adına değil de o endişe ile gitmek istemem. O endişemi de izale edebilecek bir tablo görürsem.. o zaman fakirin bileceği şey. Fakirin bileceği şey.. “Benim bileceğim şey” demek yine benlik kokuyor, “Benim bileceğim şey” demeyeceğim, fakirin bileceği şey.

Gittiğimde oraya, birileri, işin rövanşı peşinde koşan birileri, bazı müesseselere zarar vermek suretiyle, idareyi zor durumda -yüzde bir ihtimalle- bırakacaklarsa şayet, Türkiye’deki olumlu şeylerde bir duraklama olacaksa şayet, ben bir müddet daha ömrüm vefa ederse burada kalmayı; ülkeme, milletime, ülkemde olan o şeylere zarar vermemek için dau’s-sıla deyip sıla sevdasıyla, kahve içtiğim kahveleri bile böyle hatırlayarak ve sonra ondan kaçarak, burnumun kemikleri sızladığı anda ondan uzaklaşarak, burada kalacak, yaşayacağım…

Bütün bu endişeler zail olduğu zaman, oturur, kendi arkadaşlarımla, kader birliği yaptığım arkadaşlarımla meseleyi detaylı görüşürüm, ondan sonra…

Ben de arzu ediyorum. Burada öldüğüm zaman bile buraya gömülmeyi istemiyorum, kendi ülkeme, kendi toprağıma gömülmeyi arzu ediyorum. Gelirken biraz, burada ölürüm kalırım diye arkadaşlara demiştim, “Paranızla bir yer alın, bize ait olsun, Türk milletine ait olsun, oraya gömersiniz” demiştim; fakat sonradan vazgeçtim; daü’s-sıla duygusu öyle düşünmeme fırsat vermedi.

Kendi ülkemde ölmeyi ve mübarek annemin ayaklarının dibine gömülmeyi arzu ederim. Bunu da benim vasiyetim sayın!.. Ama yaptığım şeylerde, düşüncelerimde, planlarımda, gayretlerimde, milletime, ülkeme zerre kadar zarar gelmesine razı olamam. Yüzde bir ihtimalle de olsa razı olamam ona.

O talep eden arkadaşlarımız, devlet büyüklerimiz kusura bakmasınlar!.. Talep etmeleri onların civanmertlikleri, ama benim bu mevzuda düşünmem de, onlara karşı, onların yaptığı şeylere karşı saygımın gereği…

Kusura bakmayın diyecek başka…

 

64. Nağme: M. Hocaefendi Sabah Namazı Kıldırırken

Herkul | | HERKUL NAGME

Sevgili Dostlar,

Bugünkü “nağme” olarak Muhterem Hocamızın en son kıldırdığı namazlardan birinin ses kaydını paylaşmak istiyoruz. 06:18 dakikalık bu kayıtta Muhterem Hocaefendi sabah namazının ilk rek’atında Yâsîn Suresi’nin son sayfasını; ikinci rek’atta ise, Kıyâmet Suresi’nin son kısmını okumaktadır.

Dualarınız istirhamıyla…

63. Nağme: Haccımı Anneme-Babama Hediye Edebilir miyim?

Herkul | | HERKUL NAGME

Bu sabahki Fıkıh dersine ait 9 dakikalık ses kaydında şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

-Sevdiğimiz insanlar için vefatlarından sonra neler yapabiliriz?

-Namaz, oruç, hac, sadaka, kurban ve Kur’an okuma gibi sâlih amellerin sevapları başkasına bağışlanabilir mi?

-Dualarımızın kucaklayıcı olması için nasıl bir üslup kullanmalıyız?

-Kesilen kurbanların ve verilen sadakaların vasıfları ne ölçüde önemlidir?

-Ashâb-ı Kirâm tasaddukta bulunurken niçin en çok sevdiklerini seçip veriyorlardı?

-Anne-baba yerine namaz kılınabilir mi, hacca gidilebilir mi?

-Vefat edenlerin ardından ve kabirlerde ne okunmalıdır?

 

62. Nağme: Bamteli ve Kırık Testi’de Bu Hafta

Herkul | | HERKUL NAGME

Bugünkü “Nağme”de (her pazartesi olduğu gibi) bu haftanın Bamteli ve Kırık Testi’sini nazara vermekle yetineceğiz. Zira 42 dakikalık görüntülü ve 4 sayfalık yazılı sohbetin ikisi de bütün günümüzü dolduracak kadar muhtevalı.

BAMTELİ: Zâlimlere Meyletmeyin!..

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi son sohbetinde

İstikâmeti emreden ayet-i kerimeden hemen sonra “Zâlimlere eğilim göstermeyin!” beyanının gelmesinde hangi mesajlar söz konusu olabilir? Ayrıca, bu ikazın peşinden “Namazı ikâme edin!” buyrulmasını, namazın her türlü zulme mani oluşu açısından değerlendirir misiniz?

sorusunu cevaplıyor.

Ayrıca, çay faslında,

“Başkalarının takdirkâr bahislerinden vicdanda rahatsızlık duymak lazım. Nitekim, nefis, takdir, tebcil ve alkış istese de; kâmil insanlar, derin bir hesaba bağlı olarak, takdir edilince tahkir görmüş gibi rahatsızlık duyarlar.”

sözünü şerh ediyor.

http://www.herkul.org/index.php/bamteli/bamteli

***

KIRIK TESTİ: Huneyn Gazvesi’nin Hatırlattıkları

Muhterem Hocamız son yazılı sohbetinde ise,

 Tarihi bir hadiseyi nazara veren,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

“Andolsun Allah size birçok yerde ve Huneyn gününde yardım etmişti. Hani (o gün) çokluğunuz, içinizde bir beğenme hissi hâsıl etmişti; ama bu, size hiçbir yarar sağlamamıştı. Derken bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelivermişti.. nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız.” (Tevbe Sûresi, 9/25) âyet-i kerimesinden alınması gereken mesajlar nelerdir?

sorusuna cevap veriyor:

http://www.herkul.org/index.php/krk-testi/kirik-testi

61. Nağme: Olimpiyatlar ve Fitne

Herkul | | HERKUL NAGME

Yusuf Sûresi’nin 26. ve 27. ayetlerinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Yusuf ise, ‘Asıl o bana sahip olmak istedi’ dedi. Hanımın akrabalarından biri de şöyle şahitlik etti: Eğer gömleği önden yırtılmışsa, kadın doğru söylemiştir, delikanlı ise yalancının tekidir. Yok, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa o yalan söylemiştir, delikanlı doğru söylemektedir.”

Bu 10 dakikalık ses kaydında, Türkçe Olimpiyatları ile ilgili bir değerlendirmeyi, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Türkçe Olimpiyatları’ndaki çeşitlilik ne ifade ediyor?

Diyarbakır’ın havasından daha sıcak olan nedir?

Hazreti Yusuf’a atılan iftira irşat erlerine hangi ibret mesajlarını vermektedir?

Kadın mı fitne vesilesidir erkek mi?

 

60. Nağme: İffet ve Yusufiyyet

Herkul | | HERKUL NAGME

Yusuf Sûresi’nin 11. ayetinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Sevgili babamız, dediler, sen neden güvenip de Yusuf’u bize emanet etmiyorsun. Oysa biz ona samimiyetle bağlıyız, onun iyiliğini istemekteyiz.”

Yusuf Sûresi’nin 24. ayetinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Doğrusu, hanım ona sahip olmayı iyice aklına koymuş ve buna yeltenmişti de. Eğer Rabbinin bürhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti. İşte böylece Biz fenalığı ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için bürhanımızı gösterdik. Çünkü o, Bizim tam ihlasa erdirilmiş (muhlas) kullarımızdandı.”

Bu 7 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Yusuf kıssasında ilahî adet açısından hangi hadiselerin umumi neticeleri gösterilmektedir?

“Sen neden güvenip de Yusuf’u bize emanet etmiyorsun” sözünde ve bu ayeti okurken dikkat edilmesi gereken (bir tecvid kuralı olan) “işmam”da hangi hususa işaret vardır?

Maazallah ne demektir?

Şeytanın en çok kullandığı tuzak ve fitne unsuru nedir?

İnsanın ilham menfezlerinin açık olması neye bağlıdır?

Muhlas ile muhlis arasında nasıl bir fark vardır?

 

59. Nağme: Rüyanı Herkese Anlatma!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Yusuf Sûresi’nin 5. ayetinde mealen şöyle buyuruluyor:

“Babası (Hazreti Yusuf’a) şöyle dedi: Evladım, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra seni kıskandıklarından sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan, insanın besbelli düşmanıdır.”

Bu 7 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Hazreti Yakub’un “Evladım, sakın bu rüyanı kardeşlerine anlatma.” sözünden hangi ders ve ibretler çıkarılabilir?

Bir insanı kötülüklerden korumak için söylenen sözler de gıybet midir?

Selef-i salihînin eserlerindeki bazı hususlar tenkit edilirken nasıl bir üslup kullanılmalıdır ki gıybet günahına düşülmüş olmasın?

Rüya, yakaza ve keşifler kimlere anlatılabilir?

Şeytanın yapıp ettikleri hangi kelimelerle ifade edilebilir?

58. Nağme: Hazreti Yusuf Kıssası

Herkul | | HERKUL NAGME

Sabahki tefsir dersimize ait bu 9 dakikalık ses kaydında şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Hazreti Yusuf kıssası senaristler için nasıl bir üslup dersi veriyor?

Yusuf Sûresi’nin sebeb-i nüzulü hakkında nakledilen rivayetleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yusuf Sûresi’nde hangi konular anlatılmaktadır?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

57. Nağme: İstikâmet

Herkul | | HERKUL NAGME

Hûd Sûresi’nin 112. ayeti mealen şöyle buyuruluyor:

“Öyleyse ey Rasulüm, sen beraberinde olup tövbe edenlerle birlikte, sana nasıl emredilmişse öyle dosdoğru hareket et. Aşırı gitmeyin. Çünkü O, yaptığınız her şeyi görmekte olup işlerinizin karşılığını da size verecektir.”

Bu 06:50 dakikalık ses kaydında şu soruların cevaplarını ve meali verilen ayetle alâkalı bazı nükteleri bulacaksınız:

İstikâmet üzere olmak ne demektir?

Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) her haliyle müstakîm olduğu halde O’na hitaben “İstikâmet üzere ol” denmesi hangi manalara gelir?

Gerçek büyüklüğün ve hakikî istikametin ölçüsü nedir?

 

56. Nağme: Gayretullaha Dokundu!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Bu 7 dakikalık ses kaydında şu soruların cevaplarını ve aşağıda meali verilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri bulacaksınız:

Gayretullaha ve rahmetullaha dokunmak ne demektir?

Bir ayetin Habîr, diğerinin Basîr ism-i şerifiyle sona ermesinde ne gibi nükteler düşünülebilir?

“Zâlimlere meyletmeyin!” emri nasıl anlaşılmalıdır?

Hûd Sûresi’nin 110. ayeti mealen,

“(Hazreti) Mûsâ’ya Tevrat’ı verdik. Kur’ân hakkında senin halkının yaptığı gibi onun hakkında da ihtilaf edip kimi iman, kimi inkâr etti. Şayet Rabbinin, insanlara mühlet verme vaadi olmasaydı, elbette haklarında nihâi hüküm verilmiş, iş bitirilmiş olurdu. Bu gerçeğe rağmen, senin halkın hâla, Kur’ân’dan ve azaptan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedir.”

Hûd Sûresi’nin 111. ayeti mealen,

“Hiç şüphe yok ki Rabbin herkesin işlerinin karşılığını tam tamına ödeyecektir. Çünkü O, onların bütün yaptıklarından (habîr) haberdardır.”

Hûd Sûresi’nin 113. ayeti mealen,

“Bir de sakın zulmedenlere meyletmeyin, sempati duymayın. Yoksa size ateş dokunur. Aslında sizin Allah’tan başka yardımcınız yoktur. Sonra O’ndan da yardım görmezsiniz.”

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

 

55. Nağme: Bamteli ve Kırık Testi’de Bu Hafta

Herkul | | HERKUL NAGME

Bugünkü “Nağme”de (her pazartesi olduğu gibi) bu haftanın Bamteli ve Kırık Testi’sini nazara vermekle yetineceğiz. Zira 42:43 dakikalık görüntülü ve 4 sayfalık yazılı sohbetin ikisi de bütün günümüzü dolduracak kadar muhtevalı.

BAMTELİ: Gerçek Haya

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi son sohbetinde

Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde Allah Teâlâ’dan hakkıyla haya etmek gerektiğini ifade buyuruyorlar. Hakkıyla haya etmiş olmanın şartları nelerdir? Zât-ı Ulûhiyetle alâkalı yazıp çizerken ve konuşurken gözetilmesi gereken bir hayadan da bahsedilebilir mi?  sorusunu cevaplıyor.

Ayrıca, çay faslında,

Niyazi-i Mısrî’nin, “Her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır / Mürşidi kâmil olanın gayet yolu âsân imiş…”  ve Alvarlı Efe Hazretleri’nin “Öyle bir dildâre dil ver eyleye dilşâd seni / Öyle bir dâmeni tut ki ede ber-murâd seni!”

sözlerini şerh ediyor.

http://www.herkul.org/index.php/bamteli/bamteli

***

KIRIK TESTİ: Dengeli Bir Aşk u Heyecan İnsanı: Hazreti Mevlânâ

Muhterem Hocamız son yazılı sohbetinde ise,

Hazreti Mevlânâ’nın günümüzde bazı kimseler tarafından yanlış anlaşıldığı ve mesleği açısından tenkitlere uğradığı görülüyor. Hazreti Mevlânâ ve mesleğini İslamî esaslara mutabakat açısından değerlendirir misiniz? sorusuna cevap veriyor:

Şu başlıkları detaylıca izah buyuruyor:

Hazreti Mevlânâ ve Söğüt’ün Bağrındaki Diriliş

İman ve Marifet Endeksli Cezb u İncizab

Temel Disiplinlere Bağlı Engin Hoşgörü

http://www.herkul.org/index.php/krk-testi/kirik-testi

54. Nağme: Davam!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Hûd Sûresi’nin 100. ayetinde,

“İşte sana bildirdiğimiz bu haberler, helâk olmuş diyarların haberleri. Onların kiminin izleri hâlâ dururken, kimi biçilmiş ekin gibi yok olmuştur.”

buyuruluyor.

Bu 4 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetin hatırlattığı bir ibret tablosunu ve şu soruların cevaplarını dinleyebilirsiniz:

Hazreti Üstad’ın ayağı kayıp uçuruma yuvarlandığı sırada “davam” diye bağırmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Hazreti Ömer, Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz’in altında cülûs buyurduğu ağacı neden kestirmişti?

Mekke ve Medine’ye ait taş, toprak ve ağaç parçası gibi eşyaların hatıra olarak alınıp getirilmesi doğru mudur?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

 

53. Nağme: Mülayemet Size Emanet!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Sevgili Dostlar,

Muhterem Hocamızın ikindi sohbetinde dile getirdiği hususlar çok dikkat çekici ve göz açıcıydı. Hiç zaman fevt etmeden sizinle paylaşmak istiyoruz.

7 dakikalık bu ses kaydında şu konularla alâkalı hakikat damlaları bulacaksınız:

*Türkçe Olimpiyatları’na katılan öğrenciler..

*Düşmanın cefası ve dostun vefasızlığı..

*Fitne ve önündeki bariyer..

 

52. Nağme: Dergi Mizanpaları Yapılırken Çok Özel Görüntüler

Herkul | | HERKUL NAGME

Sevgili Dostlar,

Muhterem Hocamız, Sızıntı, Yeni Ümit ve Yağmur mecmualarına verdiği değerin bir neticesi olarak senelerdir onların mizanpajından baskısına kadar hemen her aşamasıyla yakından ilgileniyor.

Kendisi müsait olduğunda bizzat başyazı, tasavvufî makaleler ve şiirler yazdığı gibi, yayınlanan her çalışmayı çok değerli buluyor, mutlaka okumaya çalışıyor; şayet değişik sebeplerle okuyamamışsa, hazırlanan özetleri dinliyor.

Ayrıca, seçilen güzel resimler odasına bırakılıyor, Hocamız onlara değerlendirme nesirleri ve nazımları yazıyor.

Sonra hem adlarını zikrettiğimiz dergilerin hem de sayıları her gün artan Hira ve Fountain gibi kardeşlerinin yetkilileri Muhterem Hocaefendi’nin duasını almak ve fikirlerinden istifade edebilmek için neşredilebilecek çalışmaların listesini, kapak alternatiflerini ve resim değerlendirmelerini arz ediyorlar.

Bugünkü “nağme”mizde Muhterem Hocamızın ciddi emek verdiği bu mizanpaj çalışmalarından bazı resimler ve 5 dakikalık bir VİDEO paylaşıyoruz.

Dualarınız istirhamıyla…

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi mizanpaj çalışması Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi mizanpaj çalışmasıMuhterem Fethullah Gülen Hocaefendi mizanpaj çalışması

Dosyayı indirmek için tıklayınız

51. Nağme: Sevdir Allahım!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Habbe habbe mal toplayanın kubbe kubbe kaybetmesi nedendir?

Hazreti Üstad’ın, “Tesettür Risalesi” yazması nasıl değerlendirilmelidir?

Ashâb-ı Kirâm efendilerimiz haricindeki Bediüzzaman hazretleri gibi büyükler zikredilince “Radiyallahu anh” denir mi?

Vedûd ismine ve hüsn-ü kabule mazhar olabilmemiz için neler yapmalı ve nasıl dua etmeliyiz?

Bu 9 dakikalık ses kaydında, yukarıdaki soruların cevaplarını ve aşağıda mealleri verilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri bulacaksınız:

Hûd Sûresi’nin 86. ayeti meâlen,

“Eğer mü’min iseniz, Allah’ın helâlinden bıraktığı kâr, sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum, yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim.”

Hûd Sûresi’nin 88. ayeti meâlen,

“Şuayb (aleyhisselam) dedi: Ey halkım! Ya ben Rabbimden gelen açık delile dayanıyorsam ve O, kendi katından bana güzel bir nasip lütfetmişse? O’na nankörlük etmem doğru olur mu? Hem ben sizi birtakım şeylerden menederek kendim onları işlemek istemiyorum ki! İstediğim tek şey, gücüm yettiğince ortamı düzeltmektir. Muvaffak olmam sadece Allah’ın yardımı ile olur. Onun için ben de yalnız O’na dayanıyorum, O’na yöneliyorum.”

Hûd Sûresi’nin 90. ayeti meâlen,

“Rabbinizden af ve mağfiret dileyin, sonra günahlarınızdan tevbe edip O’na sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim Rahîmdir, Vedûddur (pek merhametlidir, kullarını çok sever).”

 

50. Nağme: Misafir Kaldığımız Binadan Görüntüler

Herkul | | HERKUL NAGME

Sevgili Arkadaşlar,

Daha önce, 13 senedir bizi bağrına basan şirin evimizden iki aylığına ayrıldığımızı; tadilat sebebiyle hemen yandaki büyük binaya taşındığımızı yazmıştık. Bugünkü nağmemizde ileride enstitü olarak vazife göreceğini umduğumuz şimdiki misafirhanemizden birkaç fotoğraf paylaşacağız:  

  1. Muhterem Hocamız ders yaptığımız salonda dergi yazılarıyla alakalı çalışırken..Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ders yaptığımız salonda dergi yazılarıyla alakalı çalışırken
  2. Şu an misafir kaldığımız binanın genel görünümü..Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin misafir kaldığı binanın genel görünümü
  3. Cami avlularına hasretimizi bir nebze de olsa gideren şadırvanımızın uzaktan resmi..

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin misafir kaldığı binadan

Ayrıca,

Bu sabahki derse ait kısa bir görüntü de ihtiva eden 4 dakikalık VİDEO kaydında, birkaç mütevazi fotoğraf ile aşağıda meali verilen ayetle alâkalı bazı nükteleri bulacaksınız.

Hûd Sûresi’nin 86. ayetinde mealen,

“Eğer mü’min iseniz, Allah’ın helâlinden bıraktığı kâr, sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum, yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim.”

buyuruluyor.

 

Dosyayı indirmek için tıklayınız

49. Nağme: O, Bağrı Yanık Bir Kuldu!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Hûd Sûresi’nin 75. ayetinde mealen,

Hazreti İbrâhim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah’a teslim eden bir kuldu.

buyuruluyor.

Bu sabahki derse ait 7 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetle alâkalı bazı nükteleri ve aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız.

Bu arada, derste uçları bırakılan hakikatlerin detaylıca şerh edilmesi için ikindi sohbetinde de bu mevzuyla ilgili sorular sorduk. İnşaallah o çok güzel sohbeti de ileride bir bütün olarak Bamteli’nde neşredeceğiz.

“Evvâh” ne demektir?

Hazreti İbrahim çizgisinde halîm, evvâh ve münîb sıfatları neler ifade etmektedir?

İllâ yüz mü istemeli; doksana ne demeli?

Hazreti İbrahim’e (aleyhisselâm) “halîl” denmesinin sebeplerinden birini lütfeder misiniz?

Menkıbelere bakışımız nasıl olmalıdır?

48. Nağme: Bamteli ve Kırık Testi’de Bu Hafta

Herkul | | HERKUL NAGME

Bugünkü “Nağme”de (her pazartesi olduğu gibi) bu haftanın Bamteli ve Kırık Testi’sini nazara vermekle yetineceğiz. Zira 39.21 dakikalık görüntülü ve 4 sayfalık yazılı sohbetin ikisi de bütün günümüzü dolduracak kadar muhtevalı.

BAMTELİ: Televizyon ve İnternet Nefsin Hakkı mı?

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi son sohbetinde

“Nefsin hakkı olan hususlar nelerdir? Televizyon izlemek gibi zaman ayırdığımız bazı meşguliyetler de bu kategoriye dâhil edilebilecekse, bunların nereye kadarı nefsin hakkı ve nereden sonrası vakit israfıdır?  sorusunu cevaplıyor.

Ayrıca, hafta içinde ses kaydının bir kısmını yayınladığımız çay faslında,

“Yalan ve gösteriş gürültülü, hakikat ve samimiyet sessizdir. Yıldırımlar gök gürültüsünden evvel hedeflerine varırlar.”  sözünü şerh ediyor.

http://www.herkul.org/index.php/bamteli/bamteli

***

KIRIK TESTİ: Kendi Kaynaklarımızdan Azamî Derecede İstifade

Muhterem Hocamız son yazılı sohbetinde ise,

 “Hakiki Kur’an talebesinin iç kaynaklardan doğrudan doğruya, dış kaynaklardan ise süzerek istifade etmesi gerektiği belirtiliyor. İç kaynaklardan azamî derecede istifade adına dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?”

 sorusuna cevap veriyor:

http://www.herkul.org/index.php/krk-testi/kirik-testi

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

47. Nağme: Elinizden Geleni Ardınıza Koymayın!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Hûd Sûresi’nin 54-57. ayetlerinde,

“Hûd (aleyhisselam) dedi ki: Ben Allah’ı şahit tutuyorum, siz de şahid olun ki, ben sizin Allah’a şerik koştuklarınızdan hiç birini tanımıyorum. Artık hepiniz toplanın, bana istediğiniz tuzağı kurun, hiç göz açtırmayın, hiç süre tanımayın. Ben benim de, sizin de Rabbiniz olan Allah’a dayanıp güvendim.”

buyuruluyor.

Bu 7 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

“Mübarek bir hizmetin içinde bulunuyorum; öyleyse kurtulurum!” düşüncesi doğru mudur?

İman ve Kur’an hizmetinde elenip kenara itilmemenin şartı nedir?

“İştirak-i a’mal-i uhreviye” (ahirete yönelik amellerde ortaklık) düsturuna dayanan manevî bir şirkete bağlı olmak reca vesilesi sayılır mı?

Peygamberlerin kavimlerine bir nevi meydan okumaları hangi manalara geliyordu?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

 

46. Nağme: Gözyaşlarımıza Ne Oldu?

Herkul | | HERKUL NAGME

Sevgili Dostlar,

Bu sabahki tefsir dersinde Muhterem Hocamıza, Mescid-i Haram’ın İmamı’ndan,

“Gemi onları dağlar gibi dalgalar arasından geçirirken, Hazreti Nûh biraz ötede olan oğluna, ‘Evladım, gel sen de bizimle gemiye bin de kâfirlerle beraber kalma!’ diye seslendi. O, ‘Beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım’ dedi. Nuh (aleyhisselam) ise, ‘Bugün Allah’ın helâk emrinden koruyacak hiçbir kuvvet yoktur. Ancak O’nun merhamet ettiği kurtulur’ der demez, birden aralarına dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu.”

mealindeki Hûd Sûresi’nin 42. ve 43. ayetlerini dinlettik.

Bu 9 dakikalık ses kaydında, Muhterem Hocaefendi’nin o esnadaki yorumlarını bulacaksınız.

Ayrıca,

“Hiç bir canlı yoktur ki mukadderâtı O’nun elinde olmasın. Rabbimin gösterdiği yol elbette tam istikamet üzeredir.”

mealindeki Hûd Sûresi’nin 56. ayeti ile alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını dinleyebilirsiniz:

Zât-ı Ulûhiyetle ilgili konuşurken nelere dikkat edilmelidir? “Hâşâ” demek eksikleri ve hataları telafi için yeterli midir?

Namazda ağlayıp hıçkırmak namazı bozar mı?

Hazreti Nûh’un hayırsız oğula seslenişi bize ne hatırlatmalıdır?

Bütün güzelliğine rağmen İslam’dan kaçan insanlarla alakalı olarak bizim vebalimiz de söz konusu mudur?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

45. Nağme: O’nun Adıyla

Herkul | | HERKUL NAGME

Hûd Sûresi’nin 41. ayetinde,

“Nûh (aleyhisselam) dedi ki: Binin gemiye! Onun yüzüp gitmesi de, durması da Allah’ın adıyladır. Gerçekten Rabbim gafurdur, rahîmdir (affı, rahmet ve ihsanı pek boldur).”

buyuruluyor.

Bu 7 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Herhangi bir kaza sebebiyle suda boğulmamak için, gemiye binerken ne okunmalıdır?

Muhterem Hocamız başına gelen küçük kazaları neye bağlıyor?

Hazreti Üstad’ın Ağrı Dağı’nı infilak ediyor görmesi neye işaretti?

Dünyanın çehresini değiştirecek olan “arayış ve temsil buluşması” ne demektir?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

44. Nağme: Hazreti Nûh’un Gemisi

Herkul | | HERKUL NAGME

Hûd Sûresi’nin 37. ayetinde,

“Bizim gözetimimiz altında ve vahyimiz doğrultusunda, gemiyi yap ve o zalimler lehinde Ben’den hiçbir ricada bulunma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.”

Hûd Sûresi’nin 40. ayetinde ise,

“Nihayet emrimiz gelip de tennur kaynadığı zaman Nûh’a dedik ki: ‘Her hayvan türünden erkekli dişili ikişer eş ile haklarında helâk hükmü verilmiş olanları hariç olmak üzere, aileni bir de iman edenleri gemiye al.’ Zaten beraberinde iman eden pek az insan vardı.”

buyuruluyor.

Bu 9 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

“Tennûr” ne demektir; tefsirciler bu kelimeyi nasıl yorumlamışlardır?

Hazreti Nûh’un gemisi dağlar büyüklüğündeki dalgaları nasıl aşabildi?

Canlı türlerinin de gemiye alınmış olması hangi dersi vermektedir?

Hazreti Nûh döneminde insanlık buharlı gemi yapacak teknolojiye ulaşmış mıydı?

Sosyal hadiselerin dağlar cesametindeki dalgaları arasında hizmet edebilmenin şartı da Allah’ın gözetimi ve inayeti altında bulunmaya bağlı değil midir?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

43. Nağme: Âh Yalancı Gürültüler!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Önümüzdeki pazartesi günü Bamteli olarak yayınlayacağımız en son sohbetten 6 dakikalık bu enfes bölümde şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Yalan ve gösteriş neden gürültülüdür?

Hakikat ve samimiyet sessiz olduğu halde, Türkçe Olimpiyatları’nın da bir yönüyle gürültülü olmasının hikmeti nedir?

Hizmetin şiarı olan telattuf nasıl hareket etmeyi gerektirir?

Genleriyle oynanmış kulluk denince ne anlaşılmalıdır?

Ağaçların insanlara verdiği derslerden birini lütfeder misiniz?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

42. Nağme: Senin Adına Kurban!..

Herkul | | HERKUL NAGME

7:00 dakikalık bu ses kaydında şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

El-Berr (mahlukâtına lütfu ve keremi bol olan, hep iyilik eden) ve el-Bârr (cömert, kerim, kullarına şefkatli olup hep ikramda bulunan) gibi Cenâb-ı Hakk’ın güzellerden güzel isimlerinden oluşan tabloları öpmek caiz midir?

Başkalarından daha fazla sevgi ve daha çok alâka isteyenler ne yapmalıdır?

Günümüzün nesilleri en çok neye muhtaç?

“Riyazî müslümanlık” ve “hendesî müslümanlık” hangi manalara gelmektedir; bu ikisi arasında nasıl farklar vardır?

Lafızlar manaların kalıpları olduğuna göre, lafız ile mana arasında nasıl bir denge kurulmalıdır?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

41. Nağme: Bamteli ve Kırık Testi’de Bu Hafta

Herkul | | HERKUL NAGME

Bugünkü “Nağme”de bu haftanın Bamteli ve Kırık Testi’sini nazara vermekle yetineceğiz. Zira, 44.15 dakikalık görüntülü ve 4 sayfalık yazılı sohbetin ikisi de bütün günümüzü dolduracak kadar muhtevalı.

BAMTELİ: ŞİDDET

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi son sohbetinde hastane koridorlarından okul bahçelerine, adliye önlerinden stadyumlara uzanan “şiddet”in sebeplerini ve çarelerini anlatıyor.

Ayrıca, kendisine ve sevenlerine twitter yoluyla hakaret eden şahısla ilgili mülahazalarını da dile getiriyor.

http://www.herkul.org/index.php/bamteli/bamteli

***

KIRIK TESTİ: Kendini İfade Etme Arzusu

Muhterem Hocamız son yazılı sohbetinde ise “İnsanın içinde, yapıp ettiklerinden memnuniyet duyma ve bunları nazara verme temayülü var. Bu tür arzu ve heveslere karşı mü’mince duruş nasıl olmalıdır?” sorusuna cevap veriyor:

http://www.herkul.org/index.php/krk-testi/kirik-testi

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

40. Nağme: Aşkın Kuralı Yoktur

Herkul | | HERKUL NAGME

7:30 dakikalık bu ses kaydında şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Âşık ile sâdık arasındaki fark nedir?

İmam Busîrî’nin, Kaside-i Bürde’sinde mübalağa var mıdır?

İnsan mesleğini, meşrebini ve mezhebini takdir ve takip ederken hangi hususa özen göstermelidir?

Müslümanlara düşmanlık yapanlar en çok hangi hususu değerlendiriyor?

Muallim Nâci’ye göre “deli” kimdir? Sultan Ahmed’in tâkatini kesen neydi?

***

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

39. Nağme: Lâ Kılıcı ve Âşık Bir Genç

Herkul | | HERKUL NAGME

7 dakikalık bu ses kaydında aşağıdaki soruların cevaplarını ve âşık bir gencin menkıbesini dinleyebilirsiniz:

“Nefy-i nefy, isbattır.” sözü hangi manaya gelmektedir?

Güzel rüyalar ve yakazalar gören bir insan nasıl düşünmeli?

Bütün ağyarı yâr görebilmenin yolu nedir?

“Lâ kılıcı” neyi keser?

Âşık bir genç derdine gerçek çareyi nasıl bulur?

İstirham:

Kıymetli arkadaşlar,

Sitemizin adı Herkul, adresi www.herkul.org; fakat twitter ve facebook hesabımız Herkul_Nagme. Bu hesap haricinde ismimize nisbet edilen siteler, adresler ve hesaplar maalesef sahte!.. İçinde “sahte” kelimesi geçen bir ifade bize yakışmıyor. Fakat, dostlarımız adımızı kullananların mesajlarını bizden zannediyor. @Herkul_Nagme hesabı haricindeki mesajların bizden olmadığını ve adımızın suistimal edildiğini tanıdıklarınızla da paylaşmanızı istirham ediyoruz.

Belki biz gereğince istifade edememiş olabiliriz; fakat, güzel bir radyonun sloganlaştırdığı sözle dile getirecek olursak, “Bu sesi herkes duymalı!..” Muhterem Hocamız öyle nefis hakikatleri seslendiriyor ve öyle ölçüler veriyor ki, bunları her müstaid ruh dinlesin, günlük hadiselerin meşgaleleri arasında bir nefes alsın ve tefekkür etsin istiyoruz. Bu düşünceyle adımızın ve adresimizin, taklitlerinden ayırt edilmesi konusunda hassas davranıyoruz.

Hürmetlerimizle…

 

38. Nağme: Mesele Şeffafiyet Değil, Enaniyet!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Kıymetli Dostlar,
 
Bu sabah Muhterem Hocamız soğuk algınlığı sebebiyle biraz rahatsızdı, ders yapamadık. Dolayısıyla yeni “nağme” de paylaşamadık. Fakat elhamdulillah öğleden sonra Hocamız kendisini biraz daha iyi hissedince ikindi sohbetine çıktı.
 
Az önce sohbet bitti. Hocamız yine çok doluydu. Mescid ve ondan rızıklanma konusuyla ilgili bir hadis tahlili sorduk. Fakat asıl çay faslı müthişti. “Bütün hayırların anahtarı tevazu, bütün şerlerin kırılası anahtarı da kibirdir” diyerek söze başlayan Muhterem Hocamız tarih boyunca bütün peygamberlerin ve salih kulların mütekebbirler tarafından nasıl işkencelere uğratıldıklarını anlattı.
Mübarek bir hizmeti “şeffaf değil”, “Fener’in ışığına o üfledi”, “gizli ajandası var”, “siyasete bulaştı” diyerek karalayanların pek çoğunun “görmeden, tanımadan ve Hizmet ya da temsilcileri hakkında iki satır okumadan” bencilliğinden ya da mensup bulunduğu dairenin enaniyetinden dolayı muhalif davrandığını ve hatta düşmanlık yaptığını belirtti.
 
Bütün bu iftiralar ve saldırılar karşısında yılmamak gerektiğini, kötü insanlarla değil kötü sıfatlarla mücadeleye devam etmenin lüzumunu; akrep soktuğu, gül kokladığı, bülbül şakıdığı gibi o şerirlerin de kendi karakterlerinin gereğini sergilediklerini ve Hizmet erlerine de kendilerine yakışan muhabbet fedaisi ve sulh kahramanı olma tavrını ortaya koymaları icap ettiğini uzun uzun dillendirdi.
 
Kendi notlarımızla Muhterem Hocamızın sözlerini tam yansıtamayacağımızı düşünerek bu özetle iktifa ediyoruz. İnşaallah bu enfes sohbeti de pek yakında Bamteli ya da Nağme olarak yayınlarız.
 
Muhabbetle..

36. Nağme: Çaldılar.. Aşkımızı da Çaldılar!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Sevgili Dostlar,

Dünkü ikindi sohbeti çok güzeldi. Muhterem Hocaefendi gündemdeki pek çok meseleyle alâkalı düşüncelerini seslendirdi. Hastane koridorlarından okul bahçelerine, adliye önlerinden stadyumlara uzanan “şiddet”in sebeplerini ve çarelerini anlattı. Hatta kendisine ve sevenlerine twitter yoluyla hakaret eden şahısla ilgili mülahazalarını da dile getirdi.

İnşaallah, bu sohbetin tamamını pazartesi gününden itibaren Bamteli bölümümüzde bulacaksınız.

Sohbetin çay faslında Rasûl-ü Ekrem Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) muhabbetle alakalı bir kısım var ki gerçekten enfes. O hakikat damlalarını pazartesiyi beklemeden sizlere arz etmek istedik.

Bu 05:28 dakikalık ses kaydında şu soruların cevaplarını da bulabilirsiniz:

Edebiyatımızın serkârı olan kadın şairlerimiz kimlerdir?

Allah Rasûlü (aleyhissalâtü vesselam) hangi ruh hâletiyle anılmalıdır?

Neden züğürt haline düştük?

35. Nağme: Kurban Amca

Herkul | | HERKUL NAGME

Yûnus Sûresi’nin 100. ve 101 ayetinde meâlen,

“Allah’ın izni olmadıkça hiç bir kimsenin iman etmesi mümkün değildir. (O, akıl ve iradelerini iman tarafına kullananlara iman nasib eder). Fakat akıllarını çalıştırmayanlara ise şeytanı musallat eder, o pislikte bırakır. De ki: ‘Göklerde ve yerde neler ve neler var, bir baksanıza!’ Fakat bunca işaretler ve uyarılar iman etmeyecek kimselere ne fayda verir ki?”

Hûd Sûresi’nin 5. ayetinde meâlen,

“Dikkat edin, işin farkına varın: O kâfirler, eğilip bükülerek haktan yançizer, böylece Peygamberden gizlenmek isterler. (Aslında Allah’tan kaçıp saklanmak isterler, ama nasıl saklanabilirler ki!) Onlar örtülerine büründükleri zaman dahi Allah onların içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da pek iyi bilir. Çünkü O bütün sinelerin kökünü, künhünü dahi bilir.”

buyuruluyor.

Bu 05:40 dakikalık bu ses kaydında, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri, hatıraları ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Allah’ın izni olmadıkça hiç kimse iman edemeyecekse, insan iradesinin fonksiyonu nedir?

Veli nüktesine bir misal verir misiniz?

Peygamberler ve Hak dostları kalbden geçenleri bilebilirler mi?

Mest kullandığı için Muhterem Hocaefendi’yi ikaz eden Kurban Amca’nın maksadı neydi?

Cehennem ateşi kimin ayaklarına dokunmaz?

 

34. Nağme: Sen de Kim Oluyorsun?

Herkul | | HERKUL NAGME

6 dakikalık bu ses kaydında Merhum Ahmet Feyzi Ağabey ile alâkalı iki hatıra ve bir yakaza dinleyebilirsiniz.

Cevaplarını bulabileceğiniz sorular şunlardır:

Merhum Ahmet Feyzi Ağabey ile Muhterem Hocaefendi arasında geçen (zâhiren) tatsız hadise nasıl olmuştu; kim neden özür dilemişti?

Merhum Atıf Efendi idamla yargılandığı dava için yazdığı müdafaasını neden yırtıp atmış?

Muhterem Hocaefendi, Hazreti Üstad’ın talebeleri hakkında ne düşünüyor?

 

33. Nağme: O, Babanın Oğlu mu?

Herkul | | HERKUL NAGME

Yûnus Sûresi’nin 65. ayetinde meâlen,

“O inkârcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah’ındır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.”

buyuruluyor.

Bu 6 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetle alâkalı bazı nükteleri, bir hatırayı ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Mü’min neye üzülmelidir?

Cenâb-ı Hak (celle celalühu) ve Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) ile alâkalı konuşurken nelere dikkat etmeliyiz?

İmana girmeye mani ve iman dairesinden çıkmaya sebep olan hastalık hangisidir?